Sterowniki elektryczne

Sterownik elektryczny CEL2202A
Sterownik elektryczny do sterowania światłami w maszynach rolniczych.
Sterownik elektryczny CEL2206
Sterownik elektryczny do sterowania płynem w opryskiwaczu.
Sterownik elektryczny CEL2209A
Sterownik elektryczny do obsługi paszowozu
Sterownik elektryczny CEL2214
Sterownik elektryczny. Sterowanie opryskiwacza do14 ruchów.
Sterownik elektryczny CEL2215A
Sterownik elektryczny do maszyn rolniczych do sterowania wozami asenizacyjnymi.
Sterownik elektryczny CEL2220B
Sterownik elektryczny do obsługi maszyny zbierającej oliwki.
Sterownik elektryczny CEL2224
Sterownik elektryczny do wozów asenizacyjnych
Sterownik elektryczny CEL2241
Sterownik elektryczny do wozów asenizacyjnych. Kontrola 40 funkcji oraz zatrzymanie awaryjne.