Sterowniki elektroniczne

MIE210ACC licznik akcji
Moduł MIE 210 (action counter) za pomocą zamontowanego czujnika zlicza wykonywaną przez maszynę pracę, tj. liczbę akcji.
MIE210MLP minimalny poziom produktu
Moduł MIE 210MLP (Minimum Level Product) informuje o poziomie produktu w zbiorniku.
MIE210RPM licznik RPM
Moduł MIE 210RPM daje możliwość liczenia obrotów na minutę każdego komponentu w maszynie o ruchu obrotowym.
MIE210TIC licznik godzin pracy
MIE210 TIC licznik godzin pracy: moduł MIE210 TIC zlicza godziny pracy maszyny. Wskazuje godziny cząstkowe i całkowite, które mogą zostać zresetowaneoraz godziny globalne, których nie można zresetować.
Sterownik elektroniczny CE300R
Sterownik elektroniczny do maszyn rolniczych.
Sterownik elektroniczny CE402
System automatycznej regulacji wysokości ramion maszyny poprzez czujniki ultradźwiękowe.
Sterownik elektroniczny CE513F
Sterownik elektroniczny do zastosowania rolniczego.
Sterownik elektroniczny CE514F
Sterownik elektroniczny mix radiowy i przewodowy z systemem komend multipleksowym dwukierunkowym RX/TX, ze specjalną aplikacją do sterowania funkcjami maszyny do pokosu.
Sterownik elektroniczny CE620B
Sterownik elektroniczny przewodowy z systemem komend multipleksowym dwukierunkowym RX/TX, ze specjalną aplikacją do sterowania funkcjami maszyny do pokosu.
Sterownik elektroniczny CE718
Sterownik elektroniczny przewodowy z systemem komend multipleksowym dwukierunkowym RX/TX, ze specjalną aplikacją do sterowania funkcjami opryskiwacza.
Sterownik elektroniczny CEJ522
Sterowinik elektroniczny w formie joysticku do ogólnego zastosowania
Sterownik elektroniczny CF100
Sterownik elektroniczny do ręcznego sterowania dozowaniem produktu w tarczowym rozsiewaczu nawozów.
Sterownik elektroniczny CF200
Sterownik elektroniczny do sterowania funkcjami w rozsiewaczu nawozów zaprojektowany z myślą o nawozach granulowanych.
Sterownik elektroniczny CF300
Sterownik elektroniczny do tarczowego rozsiewacza nawozów.
Sterownik elektroniczny CFO320
Sterownik elektroniczny przewodowy z systemem komend multipleksowym dwukierunkowym RX/TX, zaprojektowany z myślą o sterowaniu funkcjami rozrzutnika obornika.
Sterownik elektroniczny CM508
Sterownik elektroniczny przewodowy z systemem komend multipleksowym dwukierunkowym RX/TX, zaprojektowany do sterowania funkcjami zgrabiarki do pokosu.
Sterownik elektroniczny EP0212
Sterownik elektroniczny do zaworów proporcjonalnych.
Sterownik elektroniczny EP112R
Sterownik do elektrozaworu proporcjonalnego prostego ze zintegrowanym potencjometrem do regulowania otwieraniem zaworu, a przez to regulowaniem obrotami RPM.
Sterownik elektroniczny MIE210- 3k5
Urządzenie MIE 210-3k5 stosuje się jako licznik obrotów na minutę oraz licznik hektarów przepracowanych.
Sterownik elektroniczny MIE310
Moduł MIE310 to czujnik prędkości mierzonej poprzez GPS. Urządzenie kompaktowe, wygodne w zamontowaniu, do każdego rodzaju maszyn. Szybkie uruchomienie, bez potrzeby kalibracji.

 

Zespół mocy »